yb体育官方网站_yb体育app下载')">

纸浆
时候:2013-08-07来历:中国造纸yb体(ti)育官方网站_yb体(ti)育app下载(zai)
1、木浆
    机器木浆
    化学木浆
    化学机器木浆
    其余木浆
2、非木料纤维纸浆
    苇(荻)浆
    竹浆
    蔗渣浆
    麦草浆
    麻浆
    棉短绒纸浆
    稻草浆(禾草浆)
    其余非木料纤维纸浆
3、废纸纸浆
   脱墨废纸浆
   未脱墨废纸浆
   其余废纸纸浆
4、化学消融浆